28.10.2019

Prijave za trecu generaciju dobrovoljnih aktivista Omladinskog kluba Budva

Sekretarijat za društvene djelatnosti, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade uputila je svim zainteresovanim mladim osobama koje imaju između 15 i 30 godina i žive u opštini Budva, da se prijave za III generaciju dobrovoljnih aktivista/aktivistkinja Omladinskog kluba Opštine Budva. Prijavom za jednu od pozicija aktivista Omladinskog kluba Opštine Budva dobijate mogućnost da se uključite u rad jednog od programa, steknete nova znanja, vještine i poznanstva. 

Tokom školske godine 2019/20, možete da steknete iskustvo u ulogama:

 

- ASISTENT/KINJA TIMA – sarađuje sa koordinatorima Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade, učestvuje u organizaciji događaja, realizaciji projekata, inicira program Omladinskog kluba, piše najave i izvještaje sa događaja (3 osobe);


- ADMINISTRATOR/KA DRUŠTVENIH MREŽA - na facebook i instagram nalogu Omladinskog kluba objavljuje najave za događaj, kao i fotografije po završetku događaja. Video sadržaje objavljuje na youtube kanalu Omladinskog kluba (2 osobe);


- VRŠNJAČKI EDUKATOR/KA-  vodi radionice na teme u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade, uz mentorsku podršku Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade (4 osobe);


- RADIO EMISIJA - polučasovna emisija koja se emituje jednom sedmično na Radiju Budva. Aktivisti uređuju i vode emisiju, koja obrađuje teme iz Omladinskog kluba i druge teme koje se tiču pitanja mladih (4 osobe);


- PR- kontaktira sa novim članovima i promoviše klub u školi, na fakultetu, tokom info dana i promotivnih kampanja (2 osobe):


Ukupni broj aktivista: 15


Profil aktivista (vještine, znanja i uzrast):

 

-15-30 godina

 

-Osoba zainteresovana da dio svog slobodnog vremena u nedjelji posveti učenju, komunikaciji i aktivnostima koje doprinose pozitivnim promjenama u zajednici ;

-Odgovorna i pouzdana osoba koja preferira da realizuje zadatke vezane za komunikaciju i organizaciju akcija;

-Osoba koja je spremna na učenje i realizaciju aktivnosti u dinamičnom okruženju;

-Poželjna informatička pismenost.

 

Benefiti koje ostvaruju dobrovoljni aktivisti:

 

-Upoznajete veliki broj ljudi sa različitim interesovanjima i proširujete krug svojih prijatelja i poznanika;


-Unaprijeđujete vještine komuniciranja i odnose sa medijima ;

 

-Stičete liderske sposobnosti i učite kako se planiraju, pripremaju i realizuju volonterske akcije;

 

-Učite da izvještavate i objavljujete informacije o realizovanim i dolazećim akcijama i tako unaprijeđujete svoje kompjuterske vještine ;

 

-Razvijate poslovnu odgovornost, intepersonalne vještine i stavove prema radu i saradnicima što vam može olakšati integraciju u kolektivu na budućem radnom mjestu;

 

-Učite kako se radi u timu i otkrivate svoju ulogu u timu;

 

-Dobijate potvrdu o angažmanu što vam može koristiti prilikom konkurisanja za posao i apliciranja za stipendije, nagrade i razmjene;

 

-Dobijate podršku u razvoju željenih vještina ili podršku shodno vlastitoj motivaciji (putovanja, obuke, međunarodni kampovi bez participacije itd.);

 

-Šansu da shodno interesovanju i znanju budete angažovani na različitim programima koje sprovodi Opština Budva ili partneri.

 


-Vremenski period i mjesto volontiranja:

 

Dugoročna volonterska pozicija u Omladinskom klubu, od novembra 2019. do juna 2020. Svi dobrovoljni aktivisti čine tim Omladinskog kluba i jednom sedmično na zajedničkom sastanku kreiraju program za sedmicu koja slijedi. Od volontera se očekuje da izdvoji 4-6 sati sedmično za unaprijeđenje rada Omladinskog kluba.


-Način prijave

 


Lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, broj telefona), poziciju za koju se prijavljujete i odgovor na pitanje ,,Šta te motiviše da učestvuješ u radu Omladinskog kluba’’ (odgovor do 500 karaktera), slati na mail mladibudve@budva.me, do 4. novembra 2019. godine.


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati putem: telefona 078 119 688 , email-a: mladibudve@budva.me ili nas posjetite lično radnim danima od od 16-20h na adresi: Omladinski klub Budva, TQ Plaza, I sprat.

 

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt