14.12.2020

Objavljena četvrta publikacija o socijalnoj inkluziji djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Prevaziđimo različitosti“

U izdanju NVO Udruženje roditelja, djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva i NVO „Sedma sila mladih“ objavljena je četvrta publikacija ,,Prevaziđimo različitosti“ koja donosi niz tekstova i razgovora na temu inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju, obrazovnoj inkluziji, životne priče roditelja djece sa smetnjama, problemima sa kojima se suočavaju i psihološkoj podršci, kao i događajima i aktivnostima koji su obilježili rad Udruženja u proteklom periodu.

Četvrta publikacija je rađena u okviru projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi“, uz finansijsku podršku Ministarsva rada i socijalnog staranja Crne Gore i nastavak je projekta ,,Prevaziđimo različitosti” koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore u 2018. godini, kao i nastavak dugogodišnjeg rada NVO ,,Puževa kućica” Budva.

 

Cilj projekta je poboljšanje položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, inkluzija, socijalizacija, unapređenje servisa vaninstitucionalne podrške, povećanje informisanosti zajednice na lokalnom i državnom nivou, kao i skretanje pažnje javnosti na položaj ove populacije.  Kroz tekstove na temu inkluzije i socijalizacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju ukazano je na postojeće stanje i uticano na svijest o značaju iste.

 

NVO ,,Sedma sila mladih” je u periodu realizacije projekta vršila istraživanja na temu socijalne inkluzije  djece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz prizmu razvoja usluga za život u zajednici. Intervjuisali su stručnjake iz raznih oblasti na ovu temu, razgovarali sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima, sa donosiocima odluka na lokalnom nivou na temu poboljšanja socijalne inkluzije ove populacije u društvenu zajednicu, anketirali lokalno stanovništvo na temu prihvatanja različitosti.

 

 

Kroz rad na pomenutim temama autori tekstova su se edukovali o značaju i ulozi inkluzije i potrebi integracije ciljne grupe, sticali znanja i vještine komuniciranja sa pomenutom ciljnom grupom, razvijali empatiju i prihvatanje svojih vršnjaka sa smetnjama u razvoju. Kroz objavljene tekstove i životne priče na portalu, web sajtu, društvenim mrežama i u okviru publikacije edukovali su širu javnost o ovim temama i podstakli mlade i širu javnost na pozitivne iskorake u oblasti integracije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u društvo.

 

U okviru pomenutog projekta do sada su objavljena četiri broja publikacije ,,Prevaziđimo različitosti” i ukupno 40 tekstova na temu  inkluzije i socijalizacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju, na portalu www.krugmladih.com i web sajtu www.puzevakucica.com  Procijenjeno je da su tekstovi podijeljeni preko 5000 puta na socijalnim mrežama.

 

Nataša Nakić Anastasov, predsjednica Udruženja „Puževa kućica“ istakla je da je realizacija projekta planirana na teritoriji Crne Gore - prevashodno Opštini Budva, ali da sa sigurnošću može potvrditi da su prevazišli nacionalne okvire.

 

„Socijalne mreže su  doprinijele da se tekstovi nastali u ovom projektu dijele širom regiona - u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, a štampani primjerci naših publikacija su pronašli svoje čitaoce u raznim državama Evrope“, kazala je Anastasov.

 

 

Urednica publikacije i predsjednica NVO „Sedma sila mladih“ Zorica Radenović istakla je da su publikaciji doprineli svi oni koji su govorili o ovoj tematici, iznoseći svoja mišljenja, zapažanja i stavove. Kako je kazala, naročito važno je bilo razgovarati sa roditeljima djece sa smetnjama koji su u početku nerado iznosili svoje životne priče, da bi kasnije i sami shvatili koliko je važno javno govoriti o temama o kojima su do tada uglavnom ćutali. „To nas je ohrabrilo da još odlučnije pristupimo ovoj tematici, svjesni koliko je teško mijenjati svijest ljudi“, kazala je Radenović.

 

Četvrta publikacija „Prevaziđimo različitosti“ neće biti promovisana u Udruženju „Puževa kućica“ zbog aktuelnih mjera NKT-a za sprečavanje zaraznih bolesti, ali će biti podijeljena članovima Udruženja, školama i bibliotekama, Resursnim centrima i ostalim Udruženjima širom Crne Gore.

 

Sadržaj publikacije predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava nužno stavove Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore. 

 

 

 

 

 

 

Članak je rađen u okviru projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore. Sadržaj članka predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stavove Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt