29.12.2018

Dijana Milošević, psiholog JU "Kakaricka gora" : Sve više mladih ljudi u Crnoj Gori koristi psihoaktivne supstance

“Zvaničnih podataka o broju mladih koji koriste psihoaktivne supstance u Crnoj Gori nema, ali iskustvo pokazuje da je sve više korisnika, najčešće sintetičkih droga, kao i da se donja uzrasna granica prvog konzumiranja spušta sve do  osnovne škole ”, kazala je za Krug mladih Dijana Milošević, psiholog Javne ustanove “Kakaricka gora”.

 

Pripremila: Jelena Stanić

Ona je istakla da se u periodu adolescencije javljaju problemi identiteta, poteškoće prihvatanja autoriteta, eksperimentisanje sa "zabranjenim stvarima", te da su to neki od razloga stupanja u kontakt sa pihoaktivnim supstancama. Među razlozima koje navodi su i lično nezadovoljstvo, zabrinutost, pobuna protiv autoriteta, dosada, porodični problemi, vršnjačko nasilje i pristupanje određenoj vršnjačkoj grupi. Ali, presudnu ulogu imaju lična predispozicija, porodični odnosi i društvena sredina. 

 

Milošević smatra da je među omladinom prisutna zabluda da marihuana nije droga, ili da je "laka droga" što im olakšava ulazak u ovaj začarani krug. Prema njenim riječima, marihuana je najčešće prva supstanca koju zavisnici konzumiraju, nesvjesni  da je u pitanja zabluda koja ih može koštati života. Mišljenja je da se različitost kojoj mladi teže ne ostvaruje prihvatanjem takvih zabluda, već odgovoranim i zrelim pristupom životu.

 

Na pitanje kome se u Crnoj Gori zavisnici mogu obratiti za pomoć, Milošević je kazala da je jedna od adresa Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci "Kakaricka Gora" u Podgorici. "Ova ustanova je dostupna osobama starijim od 18 godina, a iskustvo u radu pokazuje da je određeni broj klijenata uzrasta od 19 do 30 godina života", kazala je Milošević.

 

Ona je istakla tretmani u ovoj ustanovi traju po 12 mjeseci. Za to vrijeme pacijenti prolaze kroz različite faze adaptacije, rehablitacije i resocijalizacije, psihijatrijsko praćenje, grupnu i individualnu terapiju, rad u grupi, radno-okupacionu terapiju, sportsko - rekreativne aktivnosti, rad sa porodicom...  

 

Kako je kazala, za pozitivan ishod rehabilitacije od velike važnosti je unutrašnja motivacija i  spremnost za rad na promjeni, koja se temelji na unutrašnjoj potrebi za drugačijim životom.

 

" To se odnosi na one klijentei koji imaju unutrašnju motivaciju i jasno definisan cilj kojem teže bez obzira što u određenim trenucima osjećaju da im je teško. Nasuprot njima postoje i oni koji nijesu dovolno spremni za rad na promjeni, te kada se susretnu sa težinom promjene odustaju od tretmana, kazala je Milošević.

 

Ona je ocijenila da tretiranje bolesti zavisnosti spada u veoma zahtjevne zdravsteno-psiho-socijalne poduhvate, te da se najveći broj zavisnika na tretman odlučuje tek nakon više godina konzumiranja. Presudni faktori za izliječenje su volja i motivacija zavisnika da se suoči sa problemom i prihvati da nije dovoljno samo da se ostavi supstanca već i da se promijeni sama ličnost i životni stil. 

 

"Na društvenom nivou bolest zavisnosti predstavlja jedan od najvećih globalnih problema. U pitanju je hronična, progresivna i recidivirajuća bolest koja kao i svuda u svijetu, tako i u Crnoj Gori ima tendenciju rasta", zaklučila je Milošević.

 

Dijana Milošević, psiholog

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt