25.02.2022

Objavljena je jubilarna publikacija „Krug mladih – prvih šest godina omladinskog aktivizma“ u izdanju NVO „Sedma sila mladih“

Od danas na portalu „Kruga mladih“ možete pogledati elektronsko izdanje nove jubilarne publikacije  Krug mladih – prvih šest godina omladinskog aktivizma“ u izdanju NVO „Sedma sila mladih“. 


Publikacija kroz tekstove i bogat slikovni materijal prikazuje dinamiku razvoja nevladine organizcije „Sedma sila mladih“, te predstavlja brojne projekte koje je tokom predhodnih šest godina razvijala i izvela. Posebna pažnja posvećena je šestogodišnjem omladinskom radu, brojnim publikacijama, medijskim, edukativnom i  kulturnim sadržima koji su doprinijeli uključivnju mladih u društvo i zajednicu. Publikaciji su doprinijeli svi oni koji su učestvovali u njenoj izradi, mladi Bude i članovi „Sedme sile mladih“. 


Publikacija je rađena u okviru projekta „Promocija aktivizma za bolji položaj mladih u zajednici“, uz finansijsku podršku Opštine Budva. Štampano izdanje publikacije biće podijeljeno na panelu "Aktivizam i učešće mladih u društvenim procesima" koji će se oganizovati 2. marta u 11h u hotelu Square u Budvi.  


Link za preuzimanje publikacije: http://www.krugmladih.com/uploads/6218e9f2162ae.pdf 
Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt