03.07.2021

U Budvi održana dječija inkluzivna psihološka radionica: Učili kako da se nose sa svojim osjećanjima


Šta su to osjećanja, kako iskazati sreću, tugu, ljubav, ljutnju, strah, šta se odvija u našoj glavi dok osjećamo, samo su neka od pitanja o kojima je bilo riječi na dječijoj inkluzivnoj psihološkoj radionici koja je danas održana u Budvi.


Radionicu je vodila psihološkinja Ivana Mihović koja je istakla značaj psihološkog osnaživanja roditelja i djece sa smetnjma u razvoju, kao i važnost toga da nauče kako da se nose sa osjećanjima i konstruktivno odreaguju u određenim situacijama.


,,Imati posla sa svojim osjećanjima, upoznati ih i reagovati na određen način je nešto što se uči. Rođeni smo sa osjećanjima, ali nijesmo rođeni sa znanjem o tome kako sa njima da se nosimo", kaže Mihović. 


Ona ističe da su ovakve radionice značajne jer omogućavaju djeci da nauče i prepoznaju određena osjećanja, ali i da ispravno odreaguju i budu samosvjesnija i samouvjerenija u situacijama kada treba da se izbore sa problemima. 


,,Roditelji treba da budu podrška djeci, da stanu uz njih kada je to potrebno, ali i da im pruže šansu da sami nauče da rešavaju svoje probleme."


Mihović smatra da smo kao nacija veoma slabi u izražavanju osjećanja i objašnjavanju  emocija, što je prema njenim riječima kulturološko pitanje i ima veze sa porodičnim nasleđem.     


Izvršna direktorica ,,Puževe kućice" Nataša Anastasov ističe da je inkluzivna dječija psihološka radionica još jedno korisno iskustvo koje im pomaže da sigurnije koračaju kroz život.  

,,Razgovarati o osjećanjima, o tome kako ih prepoznati i nositi se sa njima u određenim situacijama, značajno je za sve nas koji se trudimo da unaprijedimo svoj i život svoje djece. I ubuduće ćemo nastaviti da sličnim aktivnostima osnažujemo roditelje i djecu sa smetnjama u razvoju", kaže Anastasov.


Inkluzivna dječija psihološka radionica je dio projekta ,,Recimo ne diskriminaciji djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji sprovode Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ,,Puževa kućica“ Budva i Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju – Mojkovac uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.  


Učesnici radionice imali su priliku da pogledaju scene iz filma ,,U mojoj glavi". nastavku pogledajte fotografije sa današnjeg događaja.
Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt