25.02.2022

Panel diskusija o aktivizmu mladih: "Aktivizam i učešće mladih u društvenim procesima"

U srijedu, 2. marta u 11h u hotelu Square u Budvi, počinje događaj za mlade pod nazivom "Aktivizam i učešće mladih u društvenim procesima".  Na panelu će biti pedstavljena i jubilarna publikacija „Krug mladih – prvih šest godina omladinskog aktivizma“ u izdanju NVO „Sedma sila mladih“.


Saznaćete više pojedinosti o prilikama koje kao mlade osobe imate u svojim zajednicama ili kako da ih kreirate tamo gdje ih nema, o iskustvima mladih ljudi koji su odlučili biti aktivni članovi zajednice i napraviti nešto dobro za sebe i društvo u kom žive. 


Diskutovaćemo o tome šta tačno znači omladinski aktivizam i zašto je učešće mladih važno, kako mladi mogu poboljšati svoj položaj u društvu, šta je to omladinska politika i koji su njeni ključni akteri, u kojoj mjeri su mladi aktivni u zajednici u kojoj žive, da li se njihov glas dovoljno čuje i uvažava, mogu li i na koji način uticati na društvene tokove, koji su to mehanizmi i načini putem kojih mogu povećati učešće u društvenim procesima, zagovarati bolji položaj u društvu i učestvovati u donošenju odluka. 


Biće riječi i o tome imaju li mladi u Crnoj Gori razvijenu svijest o značaju omladinskog aktivizma, kako podići svijest mladih i šire zajednice o značaju omladinskog aktivizma i neformalnog obrazovanja, koji su to benefiti omladinskog aktivizma, šta je to neformalno obrazovanje i zašto je ono važno, kome mladi mogu da se obrate ukoliko žele da se uključe u neki vid neformalnog obrazovanja.  

Svoja znjanja i iskustva dijeliće predstavnici lokalnih i državnih institucija i nevladinog sektora i mladi aktivisti: Vanja Kontić, Uprava za sport i mlade, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Edin Koljenović, Regionalna kancearija za saradnju mladih (RYCO) u Crnoj Gori, Katarina Vukadinović, Kancelarija za mlade, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, Krsto Vuković, v.d. direktora SMŠ „Danilo Kiš“, Vladimir Perazić, mladi aktivista, generalni sekretar Unije srednjoškolaca Crne Gore i potpredsjednik MAPPS-a, Jelena Fuštić, Forum mladi i neformalna edukacija, Andrijana Radović, Mreža za mlade Crne Gore, Jelena Stanić, Kancelarija za mlade, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, Pavle Kentera, prof. koordinator  Đačkog parlamenta SMŠ „Danilo Kiš“, Mirjana Kasalica, NVO „Sedma sila mladih“, Nikolija Ilić, predsjednica Đačkog parlamenta SMŠ „Danilo Kiš“.  Moderatorka je Zorica Radenović, predsjednica NVO „Sedma sila mladih“ koja godinama radi sa mladima. 

Događaj se realizuje u sklopu projekta „Promocija aktivizma za bolji položaj mladih u zajednici" koji sprovodi NVO "Sedma sila mladih" uz podršku Opštine Budva. 

Na panelu će biti podijeljena jubilarna publikacija „Krug mladih – prvih šest godina omladinskog aktivizma“ u izdanju NVO „Sedma sila mladih“ koja kroz tekstove i bogat slikovni materijal prikazuje dinamiku razvoja nevladine organizcije „Sedma sila mladih“, te predstavlja brojne projekte koje je tokom predhodnih šest godina razvijala i izvela. Posebna pažnja posvećena je šestogodišnjem omladinskom radu, brojnim publikacijama, medijskim, edukativnom i  kulturnim sadržima koji su doprinijeli uključivnju mladih u društvo i zajednicu. Publikaciji su doprinijeli svi oni koji su učestvovali u njenoj izradi, mladi Bude i članovi „Sedme sile mladih“. Publikacija je rađena u okviru istoimenog projekta uz finansijsku podršku Opštine Budva. 

Link  za preuzimanje publikacije: http://www.krugmladih.com/uploads/6218e9f2162ae.pdf Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt