04.03.2022

Održan panel "Aktivizam i učešće mladih u društvenim procesima" u Budvi


U srijedu, 2.marta 2022.godine u 11 časova u hotelu Squre u Budvi održan je panel „Aktivizam i učešće mladih u društvenim procesima" u organizaciji NVO „Sedma sila mladih“ uz podršku Opštine Budva. 
Na panelu su govorili Anja Kečalović, Uprava za sport i mlade, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Edin koljenović, Regionalna kancelarija za saradnju mladih u Crnoj Gori, Katarina Vukadinović, Kancelarija za mlade Opštine Budva, Krsto Vuković, v.d direktora SMŠ "Danilo Kiš", Vladimir Perazić, generalni sekretar Unije srednjoškolaca Crne Gore, Jelena FuštićForum mladi i neformalna edukacija, Andrijana Radović, Mreža za mlade Crne Gore, Jelena Stanić, Kancelarija za mlade Opštine Budva, Pavle Kentera, prof.koordinator Đačkog parlamenta SMŠ "Danilo Kiš", Mirjana KasalicaSedma sila mladih, Nikolija Ilićpredsjednica Đačkog parlamenta SMŠ "Danilo Kiš".

U prvom dijelu panela bilo je riječi o omladinkom aktivizmu, omladinskoj politici, učešću mladih u društvenim tokovima, mehanizmima i načinima putem kojih mladi mogu povećati učešće u zajednici, zagovarati bolji položaj u društvu i učestvovati u donošenju odluka. U drugom dijelu panela diskutovalo se o važnosti podizanja svijesti mladih i šire zajednice o značaju omladinskog aktivizma i neformalnog obrazovanja. Tokom trajanja panela prisutnima se putem video linka obratila Jasmina Bigović, omladinska aktivistkinja iz Budve koja stidira u Beogradu.

Neki od zaključaka sa panela su: 

- neophodna je bolja i kontinuirana saradnja i umrežavanje državnih i lokalnih institucija i nevladinog sektora kako bi veći broj mladih u Crnoj Gori bio uključen u društvene tokove 

- mladi su nedovoljno i neadekvatno informisani o važnosti aktivizma iako su svakodnevno izloženi brojnim informacija sa različitih adresa

- mladi nemaju dovoljno povjerenja u institucije sistema što se negativno odražava na njihov aktivan odnos prema društvu u kom žive.

Događaj je realizovan u sklopu projekta „Promocija aktivizma za bolji položaj mladih u zajednici" koji sprovodi nevladina organizacija "Sedma sila mladih" uz podršku Opštine Budva.  

Na panelu je podijeljena jubilarna publikacija „Krug mladih – prvih šest godina omladinskog aktivizma“ u izdanju NVO „Sedma sila mladih“. Publikacija kroz tekstove i bogat slikovni materijal prikazuje dinamiku razvoja nevladine organizcije „Sedma sila mladih“, te predstavlja brojne uključivnju mladih u društvo i zajednicu. Publikacija je rađena u okviru istoimenog projekta uz finansijsku podršku Opštine Budva.
 


 


Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt