17.06.2021

Inkluzivna škola dječijih prava u Kolašinu: Učimo svoja prava

Dječija prava se uče a na nama je da ih upoznamo i poštujemo kako bi diskriminacija djece sa smetnjama i osoba sa invaliditetom bila naša ružna prošlost, jedna je od poruka sa čevorodnevne ,,Inkluzivne škole dječijih prava“, koju Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ,,Puževa kućica” Budva  i Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju - Mojkovac organizuju u Kolašinu.Inkluzivna škola dječijih prava je okupila 17 djece i mladih sa smetnjama i bez smetnji u razvoju iz Budve i Mojkovca i 8 roditelja pratioca sa ciljem sticanja novih znanja o antidiskriminatorskom zakonodavstvu i zaštiti od diskriminacije djece i mladih sa smetnjama i odraslih lica sa invaliditetom. 


Fokus škole je na upoznavanju sa Konvencijom o pravima djeteta, Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom a predavanja uključuju prezentaciju dječijih prava na preživljavanje, razvoj, vlastiti izbor, značaj u društvu i zaštitu. Kroz planirane aktivnosti biće održane i radionice na teme: moj portret, moje snage, krug osjećanja, prihvatanje  i vrijednost prijatelja.


Školu vode dr Sonja Vasić regionalni ekspert i konsultant u oblasti ljudskih prava osoba sa invaliditetom i Julijana Cicović Maslovar psiholog i porodični terapeut sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom sa smetnjama i bez smetnji u razvoju.


,,Inkluzivna škola dječijih prava“ je dio projekta ,,Recimo ne diskriminaciji djece i mladih sa smetnjama u razvoju” koji sprovode Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ,,Puževa kućica” Budva i ,,Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju - Mojkovac” uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.


U nastavku pogledajte fotografije sa današnjih radionica.Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt