28.09.2018

Mladi učestvovali u izradi Nacrta strategije za mlade Opštine Budva

Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta strategije za mlade Opštine Budva za period 2018-2021 godine održan je u utorak 25.09.2018. godine sa početkom u 15.30  časova, u prostoriji za mlade Sekretarijata za društvene djelatnosti. Sem članova Radne grupe, sastanku su prisustvovali mladi Budve, koji su tom prilikom iznijeli svoje predloge i sugestije. 

 

Sastanak je bio koncipiran iz dva dijela: panel diskusije i struktuiranog dijaloga sa mladima. Tokom panel disksuje pristutnima se obratila Ljiljana Pjerotić- Rukovoditeljka sektora za obrazovanje i informisanje Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva. Nakon toga, Katarina Vukadinović- Koordinatorka radne grupe za izradu Strategije za mlade Opštine Budva, je mlade upoznala sa rezultatima istraživanja potreba. U nastavku su Sanja Vojinović iz  OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša", Zorica Radenović- NVO „Sedma sila mladih Budve“ i Ivana Zoranić- NVO "Agora" govorile o procesu izrade Strategije i svom doprinosu u pojedinačnim oblastima.

 

 

U drugom dijelu, trideset mladih je bilo podijeljeno u šest grupa, koje su tematski odgovarale oblastima iz Akcionog plana, a svakom grupom je koordinirala po jedna članica Radne grupe. Zadatak mladih je bio da analiziraju aktivnosti iz Akcionog plana i da daju svoje sugestije.

 

 

U narednom periodu biće organizovana Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade opštine Budva nakon čega će ući u skupštinsku proceduru.

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt