01.07.2018

Crnogorski volonteri u Solferinu

Svi volonteri Crvenog krsta vjerovatno imaju želju da jednog dana posjete gradić Solferino u Italiji - mjesto gdje se rodila ideja za nastanak Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Tu želju je ostvarilo i 12 volontera iz Crne Gore, koji su boravili u Solferinu od 21. do 24. juna, povodom obilježavanja godišnjice bitke kod Solferina, koja je davne 1859. godine inspirisala Andri Dinana, osnivača Pokreta, na humanitarnu akciju. Naši volonteri su u Solferinu imali priliku da se sretnu sa hiljadama drugih volontera iz različitih krajeva svijeta. Poseban ugođaj je bila tradicionalna Bakljada, tokom kojeg su volonteri nosili baklje stazom kojom su išli oni koji su nosili ranjene tokom bitke kod Solferina.

Medu volonterima Crne Gore u Solferinu su bile volonterke Crvenog krsta Budve, Jovana Jagetić i Majda Alihodžić koje su zajedno sa volonterima iz cijelog svijeta sa bakljama prepješačile stazu dugu 13 km saznavši detalje o čuvenoj bitci kod Solferina i Anri Dinanu koji je ukazujući pomoć svakom vojniku, utabao staze humanosti u ratu i miru.

 

"Zajedno sa volonterima iz cijelog svijeta divila sam se mjestu gdje je sve počelo. Svi zajedno, još jednom smo se podsjetili zašto je lijepo širiti ljubav i pozitivnu energiju, zašto treba pomagati drugima i biti altruista. Zahvalna sam što sam imala priliku da posjetim Solferino, upoznam ljude iz različitih država i uživam u čarima ove crvenokrstaške priče“, kazala je Jovana.

 

Biti član i volonter Crvenog krsta za Jovanu je velika čast i ponos. Ona je objasnila da su nestrpljivo čekali 23. jun kada je uslijedila Bakljada.

 

"Od grada do našeg kampa pješačili smo stazom gdje se prije 159 godina vodila bitka. Uzbuđenje je raslo, dok smo polako koračali sa zapaljenim bakljama u rukama. One su bile simbol naše predanosti, obećanja i novih prijateljstava. Zajedno sa volonterima iz cijeloga svijeta divila sam se mjestu gdje je sve počelo. Svi zajedno, još jednom smo se podsjetili zašto je lijepo širiti ljubav i pozitivnu energiju, zašto treba pomagati drugima i biti altruista. Zahvalna sam što sam imala priliku da posjetim Solferino, upoznam ljude iz različitih država i uživam u čarima ove crvenokrstaške priče".

 

 

 

 

KO JE BIO žAN ANRI DINAN?

 

 

Žan Anri Dinan  je bio švajcarski filantrop, osnivač  Crvenog rsta. Krvavo iskustvo bitke kod Solferina 1859. navelo ga je da napiše knjigu „Sećanje na Solferino“ u kojoj je iznio ideju za formiranje društva koje će delovati u ratnim situacijama. To društvo je osnovano 1863., a 1864. usvojena je Ženevska konvencija prema kojoj se u ratu moraju poštedjeti svi bolesni i ranjeni vojnici, i sanitetsko osoblje. Godine 1901. dobio je Nobelovu nagradu za mir. Sav novac koji je dobio poklonio je u humanitarne svrhe.

 

Istorija  CRVENOG KRSTA

 

     24. juna. godine, nedaleko od Solferina, malenog mesta na severu Italije, sukobile su se austrijske vojne jedinice sa savezničkom francusko-italijanskom vojskom. Vodila se poslednja bitka za nezavisnost posle koje su austrijanci proterani sa severa Italije; francuski car Napoleon III pritekao je Italiji u pomoć. Krvava bitka koja je trajala 15 sati ostavila je sa sobom 40.000 ranjenih koji su umirali na bojnom polju. Sanitetske službe ne znajući da je bitka započela bile su daleko od ovog prizora. Svega nekoliko lekara, koji su se tu zatekli, trudili su se da sa neznatnim sredstvima pruže pomoć ranjenicima, ali za većinu njih spasa nije bilo. Mladi trgovac iz Ženeve koji se zatekao u blizini bojnog polja, bio je svedok strahovitog prizora. Zvao se Anri Dinan, imao je 31 godinu i bio vođen iznenadnim nagonom da pruži pomoć svima u nevolji. Ali videvši neverovatan broj ranjenika koji su se nalazili oko njega, vrlo brzo je ustanovio da je on sam nemoćan i da neće moći mnogo da učini za njih. Tada spontano pokušava da regrutuje volontere među civilnim stanovništvom Solferina koji su se u početku pokazali vrlo nevoljnim.
Anri Dinan im je tada povikao: " Tuttti fratelli! " - " Svi smo braća! ". I svojim gromkim odlučnim pozivom je uspeo da slomi otpor i da otvori srca tih muškaraca i žena. Postepeno, dobra volja i entuzijazam trijumfuju. Ranjenici su odvedeni daleko od bojnog polja, u crkve i privatne kuće, gde im je stanovništvo svim srcem pružilo pomoć. Neumoran, Anri Dinan se brinuo 3 dana i 3 noći o ranjenicima. Donosio je da piju onima koji su imali groznicu, tešio je umiruće, obećavajući da ce njihovoj porodici preneti poslednju poruku. Nalazi i vremena da ohrabri druge dobrovoljce da pomognu. Ti dobrovoljci su puni dobre volje, ali nisu u mogućnosti da pruže odgovarajuću pomoć, jer im nedostaje znanje i potrebna obuka. Ideja, u početku nejasna, počinje da se oblikuje u mislima Anri Dinana: ako se u Solferinu tada našao veliki broj dobrovoljaca koji su imali dobru medicinsku obuku u osnovi, koliko je nepotrebnih patnji moglo biti izbegnuto? Koliko mladih obećavajućih života je moglo biti spašeno? Odjednom, Anri Dinanu se nameće jedino moguće rešenje: treba stvoriti međunarodno društvo za pomoć, koje bi se baziralo na ugovoru i koje bi pravno obavezalo države. Po povratku u Ženevu, Anri Dinan ne može da zaboravi strahovite scene čiji je očevidac bio u Solferinu. Tri godine nakon tih događaja, mašio se pera i počeo da piše "Sećanje na Solferino", knjigu koja će ući u anale čovečanstva. Nije se zadovoljio da u knjizi opiše nepodnošljive uslove u kojima su se našli vojnici nakon bitke, već je jasno izneo svoje ideje. Traži da bude potpisana međunarodna konvencija koja će osigurati zaštitu civila žrtava rata i da budu stvorena, u svim zemljama, društva za pružanje pomoći, koja će biti zasnovana na principu nepristrasnosti i koja će okupiti dobrovoljce obučene da pružaju pomoć ranjenicima. U godinama koje su usledile, postepeno prisustvujemo stvaranju nacionalnih društava Crvenog krsta, što je bio jedan od ciljeva Dinana. 17. jula 1866. general Difur i savezni savetnik Jakob Dubs stvaraju švajcarski Crveni krst. U celom svetu, počinje obuka dobrovoljaca za pružanje prve pomoći bolesnima i ranjenima. Snabdevaju se magacini zavojnim materijalom, ćebadima i drugim potrepštinama za pomoć; sve je spremno za slučaj izbijanja sukoba. Crveni krst je vrlo brzo stavljen na probu prilikom izbijanja francusko-nemačkog rata 1870. godine, koji je odneo mnogo žrtava. Ali po prvi put u istoriji, pomoćnici Crvenog krsta su obučeni da pruže ranjenicima efikasnu pomoć na licu mesta. Od osnivanja Crvenog krsta godine, 35 nacionalnih društava Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca je stvoreno u Evropi u 20. veka. Ona su spremna da intervenišu prilikom kriza svake vrste. Evropa je početkom našeg veka bila podeljena. Čovečanstvo se nalazi pred društvenim krizama i glađu.


Suočena sa razornim snagama, organizacija Crvenog krsta je spremana da angažuje sva svoja sredstva kako bi pomogla i odbranila ljudska prava. Korišćenje aviona kao sredstva za vodenje borbe daje treću dimenziju neprijateljstvima. Shodno tome, poljske bolnice i šatori Crvenog krsta moraju biti prepoznatljivi sa neba. Ali avion nije samo korišćen za bacanje bombi, bio je i od dragocene pomoći, naime i za brži transport ranjenika.


Anri Dinan se nije samo borio protiv ratnih posledica, već se borio i protiv samog rata. On je jednostavno hteo da spreči postojanje oružanih sukoba, nasilja. Njegov cilj je bio da okupi narode pod znakom čovečnosti i da stvori uslove za život koji bi omogućili širenje istinskog mira. Crveni krst svojim humanitarnim angažmanom, koji je zasnovan na solidarnosti među svim ljudima, daje svoj indirektan ali neophodan doprinos izgradnji pravnog i trajnog mira u svetu. Ideal Crvenog krsta da okuplja sve ljude i narode na planeti. U skladu sa svojim humanitarnim radom, Crveni krst takođe radi za mir i toleranciju ...

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt