Finansijski izvještaj 2019

Finansijski izvještaj 2020


Bilans stanja 2021


Bilans uspjeha 2021NAŠI CILJEVI

Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici kroz informisanje i edukaciju, podsticanje na aktivizam i volonterizam i podizanje svijesti o značaju učešća mladih u životu društva.

 

NVO “Sedma sila mladih” je omladinska organizacija koja se bavi omladinskim aktivizmom i informisanjem mladih o svim pitanjima i aktuelnostima koje uključuju ovu ciljnu grupu. Osnovana 2015. godine, kao nevladina organizacija sa sjedištem u Budvi. Tokom dosadašnjeg rada izdali smo 15 brojeva časopisa za mlade “Krug mladih” , osnovali istoimeni portal, izdali tri publikacije na temu socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Prevaziđimo različitosti“, organizovali brojne kulturne događaje, promocije, okrugle stolove, panele, humanitarne i volonterske akcije.


Bavimo se edukacijom mladih putem radionica, panel diskusija i okruglih stolova, kako sami tako i u saradnji sa drugi navladinim organizacijama i javnim institucijama. Kroz edukaciju i informisanje, utičemo na podizanje svijesti o bitnim temama koje se tiču mladih, omladinskim aktivizmom, afirmišemo i promovišu mlade talente, preduzetništvo mladih, tradiciju, umjetnost i kulturu. Doprinosimo kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena mladih.
“Sedma sila mladih” se bavi i omladinskom politikom kroz izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2018-2021. godne.

Do sada smo uspješno realizovali više projekata. Projekat „Talas aktivnih mladih“ i „Krug aktivnih mladih“ finansijski je podržalo Minisarstvo sporta i mladih Crne Gore. Opština Budva podržala je projekte: „Krug aktivnih mladih“ i „Birajte aktivizam vjerujući u njegovu moć“. Pomenuti projekti imali su za cilj poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici, kroz edukaciju, informisanje i podsticanje na omladinski aktivizam.

U saradnji sa NVO Udruženje roditelja, djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva, realizovali smo projekte: „Prevaziđimo različitosti“ i „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi“. Oba projekta podržalo je Ministarsvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.    

 

DOGAĐAJI, PROMOCIJE, PANELI, OKRUGLI STOLOVI

Promocija prvog broja časopisa „Krug mladih“ https://www.rtvbudva.me/vijesti/promocija-casopisa-za-mlade-krug-mladih/10438

 

Promocija drugog broja časopisa „Krug mladih“ http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promocija-drugog-broja-casopisa-krug-mladih

 

Promocija trećeg broja časopisa „Krug mladih“ http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promocija-treceg-broja-casopisa-na-trgu-pjesnika-u-starom-gradu

 

Promocija četvrtog broja časopisa „Krug mladih“ http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promocija-cetvrtog-broja-casopisa-krug-mladih

 

Promocija petog broja časopisa „Krug mladih“ http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promocija-cetvrtog-broja-casopisa-krug-mladih

 

Humanitarni koncert „Budimo ljudi za Amara Drndara “ i promocija šestog broja časopisa „Krug mladih“  http://www.krugmladih.com/rubrika/media/humanitarni-koncert-u-budvi-u-organizaciji-nvo-quotsedma-sila-mladih-quot

 

Okrugli sto „Hoćemo kulturu, a ne reality“ i promocija sedmog broja časopisa „Krug mladih“  http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promocija-sedmog-broja-casopisa-i-portala-quotkrug-mladih-quot

 

Okrugli sto “Budućnost knjige i čitanja” i promocija osmog broja časopisa „Krug mladih“  http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promocija-osmog-broja-casopisa-i-okrugli-sto-na-temu-quotbuducnost-knjige-i-citanja-quot

 

Sajam volonterizma u Budvi. http://www.krugmladih.com/rubrika/media/nvo-sedma-sila-mladih-na-sajmu-volonterizma-u-budvi

 

Eko fest Budva: http://www.krugmladih.com/rubrika/aktivizam/odrzan-eko-fest-budva-budi-promjena-koju-zelis-da-vidis-u-svijetu

 

Okrugli sto “Medijska pismenost i kampanja “Birajmo šta gledamo” i promocija devetog broja časopisa „Krug mladih“ http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promovisan-deveti-broj-casopis-krug-mladih-o-odrzan-okrugli-sto-medijska-pismenost-u-crnoj-gori-i-kampanja-birajmo-sta-gledamo

 

Okrugli sto “Mobilnost mladih u Crnoj Gori, izazovi i predrasude” i promocija desetog broja časopisa „Krug mladih“ http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promovisan-deseti-broj-casopisa-krug-mladih-i-odrzan-okrugli-sto-mobilnost-mladih-u-crnoj-gori-izazovi-i-predsrasude

 

Okrugli sto “Zelena gradska površina, šta to bješe?” i promocija jedanaestog broja časopisa „Krug mladih“  http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promovisan-novi-broj-casopisa-krug-mladih-i-odrzan-okrugli-sto-zelena-gradska-povrsina-sta-to-bjese

 

Okrugli sto „Bolesti zavisnosti i mladi, imamo li razloga za zabrinutost?” i promocija dvanaestog broja časopisa „Krug mladih“ i http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promovisan-12-broj-casopisa-krug-mladih-i-odrzan-okrugli-sto-bolesti-zavisnosti-i-mladi-u-crnoj-gori-imamo-li-razloga-za-zabrinutost

 

Performans na temu omladinskog aktivizma i promocija trinaestog broja časopisa „Krug mladih“ http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promovisan-13-broj-casopisa-krug-mladih

 

Panel „Šta za mene znači novinarstvo“? i promocija četrnaestog broja časopisa „Krug mladih“  http://www.krugmladih.com/rubrika/media/promovisan-14-broj-casopisa-krug-mladih

 

Izdavanje petnaestog broja časopisa krug mladih: http://www.krugmladih.com/rubrika/media/objavljen-15-broj-casopisa-krug-mladih

 

Panel na temu „Inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju i promocija prve publikacije „Prevaziđimo različitosti“ u izdanju NVO „Sedma sila mladih“ i NVO „Puževa kućica“. Publikacija je rađena u okviru istoimenog projekta koji je finansiralo Ministarsvo rada i socijalnog staranja Crne Gore. http://www.krugmladih.com/rubrika/ljudi-i-dogadjaji/promovisana-publikacija-prevazidjimo-razlicitosti-na-temu-socijalna-inkluzija-djece-i-mladih-sa-smetnjama-u-razvoju-quot

 

Panel „Život sa invaliditetom“ i promocija druge publikacije „Prevaziđimo različitosti“ u izdanju NVO „Sedma sila mladih“ i NVO „Puževa kućica“. Publikacija je rađena  u okviru projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi“, uz finansijsku podršku Ministarsva rada i socijalnog staranja Crne Gore. http://www.krugmladih.com/rubrika/ljudi-i-dogadjaji/budva-neprilagodjena-osobama-sa-invaliditetom

 

 

Članovi

Članovi „Sedme sile mladih“ su srednjoškolci i studenti uzdrasta od 15 do 25 godina. Generacije mladih su se smjenjivale - stariji su odlazili a mlađi zauzimali njihova mjesta. Danas smo svi zajednica koja njeguje prijateljstvo i dobre međuljudske odnose.

 

Zorica Radenović

Urednica i osnivač časopisa „Krug Mladih“

Redakcija

Jovana Jagetić

Kristina Tokarskaja

Milena Hajduković

Nela Radenović

Nikoleta Bošković

Nina Radenović

Petar Boreta

Katarina Martinović

Jelena Bosančić

Mija Ramusović

Monika Drljević

Jasmina Bigović

Laura Radulović

Sara Savić

Tea Babić

Ksenija Franeta

Pavle Mihailović

Maja Radović

Vladimir Perazić

Ivana Radoman

Nela Radović

Ivana Radoman

Valentina Orović

Anđela Rađenović

Tatjana Đurović

Nikolina Rakojević

Andrea Stojanović

Lea Rovčanin

Sara Stevanović

Stefa Pejović

Ivona Medigović

Damjana Damjanović

Matija Svorcan

Sara Krivokapić

Anastasija Jakovljević

Jelena Stanić

Ana Stanić

Kristina Perazić

Ana Boreta

Marija Kaluđerović

Zvjezdana Gvozdenović

Teodora Adamović

Jelena Kovačević

Miloš Boreta

Ana Ivanović

Milica Radoman

Marta Martinović

Mirjana Kasalica

Ksenija Šćepanović

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt