Krug Mladih

U okviru projekta “Krug Mladih” realizujemo ideju o nastanku časopisa za mlade, koji će stvoriti uslove da se afirmiše stvaralaštvo i kritičko mišljenje mladih, te da to bude i njihovo težište okupljanja. Bavimo se temama od značaja za našu lokalnu zajednicu, a tiču se sporta, kulture, obrazovanja, umjetnosti i građanskog aktivizma.


Prvi broj časopisa „Krug Mladih“ promovisan je decembra 2015. godine, s ciljem da javnosti skrenemo pažnju na potrebe mladih.

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt